Budata

  • COVID-19 (Chinese) CN MO (ọnụọgụ nọmba4.0 20200511) _mkọkọ
  • COVID-19 (Bekee) AGBEUUSAU (nọmba nke 5.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (French) FRUCA (ọnụọgụ nọmba4.0 20200511) agbakwunyere
  • COVID-19 (Italian) ITEU (ụdị nọmba4.0 20200511) _mkọkọ
  • COVID-19 (Portuguese) PTBROMZ (ọnụọgụ nọmba4.0 20200511) agbakwunyere
  • COVID-19 (Russian) RUKABYUA (ụdị nọmba4.0 20200511) compressed
  • COVID-19 (Spanish) ESEUARMX (ọnụọgụ nọmba4.0 20200511) agbakwunyere
  • COVID-19 German DEATBELU (ụdị nọmba4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19(Arabic) SAPKTRIN (ọnụọgụ nọmba4.0 20200511) agbakwunyere